Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Toва е старият блог на Радан Кънев (известен още като The Hobbit из политическите форуми на родината). Тук се съхраняват архивни статии, постинги и изобщо различни позиции, някому дори интересни... Новият дневник на Радан е на radankanev.blogspot.com
Автор: thehobbit Категория: Политика
Прочетен: 662175 Постинги: 186 Коментари: 1376
Постинги в блога
<<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >>
Преди точно седем месеца влезе в сила Законът за устройството и застрояването на Столична община. Още тогава писах за липсата на публичност и прозрачност при приемането и прилагането на този изключително важен нормативен акт.

Особено важно е, че успоредно със закона, като неразделна част от него, влиза в сила и графичната част на Общия устройствен план на София /ОУП/. Този план би трябвало да прекрати двайсетгодишния хаос в строителството в София, да сложи край на практиката на планиране "на парче" срещу съответни рушвети - практика, болезнено позната на всеки, който е имал връзка със строителния бизнес или просто се е опитвал да реализира на пазара собствен поземлен имот.

Правната сигурност и законността изискват ОУП на София да бъде достъпен и публичен, така че всеки да може да направи справка за устройствения режим на земята, която притежава, на земята, която възнамерява да придобие или на съседни имоти, строителство в които би засегнало стойността на собствеността му.

Законът постановява:

Чл. 5. (1) Общият устройствен план на Столичната община е публичен.

(2) Общият устройствен план, специализираните програми, предложенията за изменения на плана, както и други данни и информация, свързани с устройството на територията, се публикуват на електронната страница на Столичната община. Измененията на общия устройствен план се публикуват не по-късно от 7 дни от влизането в сила на решенията за одобряването им.Прегледах страницата на Столична община.
Не се изненадах, че никакъв план не е публикуван - и за неосведомените като мен е очевидно, че този сайт е негоден за предназначението - смешно подобие на интернет сайт, на който подобни материали не могат да се качат.

Изненадах се, че дори текстовата част на Закона не присъства на страницата - в раздел Закони за инвестиции и строителство.

Според сайта на СО изобщо не съществува Закон за устройството и застрояването на СО...

Да продължим нататък:§ 3. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон кметът на Столичната община изготвя рамковата програма за прилагане на общия устройствен план, подлага я на обществено обсъждане и я внася в Столичния общински съвет. Столичният общински съвет одобрява програмата и я внася за приемане в Министерския съвет. § 4. Столичният общински съвет приема наредбите по този закон в срок шест месеца от влизането му в сила. § 5. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон се съставят актове за публична държавна и публична общинска собственост на парковете, градините и другите озеленени площи за широко обществено ползване.


Дали поне едно от тези задължения на администрацията на СО е изпълнено - НЕ, НЕ и НЕ.

Да продължим:

§ 7. (1) В срок шест месеца от влизането в сила на този закон Столичният общински съвет приема решение за изработване на проект за изменение на общия устройствен план, като определя обхвата и срока за изработването му.

(2) В обхвата на проекта задължително се включват:

1. промени в обхвата на зелената система с цел запазване на терени, изградени като елементи на зелената система на града съгласно действалия общ градоустройствен план на София, чието предназначение е било сменено преди или с приемането на този закон;

2. подобряване на транспортно-комуникационната схема;

3. определяне на територии за разширяване на гробищните паркове;

4. промени в разпределението на групите територии, устройствени зони и самостоятелни терени в градския район с цел ограничаване на преструктурирането на жилищните комплекси;

5. актуализиране на устройственото предвиждане на територии за депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци.

(3) Проектът за изменение на Общия устройствен план подлежи на обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията .

§ 8. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон в Столичната община се създава и поддържа публичен регистър, съдържащ информация за определенията, правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за застрояване в отделните квартали и поземлените имоти, произтичащи от разпоредбите на закона и на общия устройствен план.


НЕ, НЕ и НЕ.

Да продължавам ли? На мен ми стига ...


Категория: Политика
Прочетен: 2894 Коментари: 1 Гласове: 0
Продължавам с текстовете, свързани с кандидатурата ми за общински съветник. Тъй като основното ми послание е пълна прозрачност и "ВСИЧКО В НЕТА", не мисля да спестя на посетителите на блога си нищо, свързано с мотивацията, убежденията и плановете ми. Следва текста на мотивационното писмо, което съм представил пред столичната организация на ДСБ:


.............................

1) В рамките на деветгодишния си професионален опит като съм работил по стотици случаи, свързани с възстановяване на собствеността, приватизация, строителство и стопански дейности на територията на Столична община. Познавам проблемите на собствениците на реституирани имоти, схемите за прехвърляне на подлежаща на възстановяване собственост в приватизирани търговски дружества, за източване на общинската собственост и бюджет.

Като доброволец  на множество организации и граждански сдружения, съм работил по  проекти и инициативи, свързани със социалните дейности, проблемите на малцинствата, безпризорните деца, децата в неравностойно социално положение. Участвал съм в разследване и кампании срещу незаконното строителство, липсата на прозрачност в градоустройството, унищожаването на околната среда.

 

2) Във връзка със заниманията си по предходната точка и с личните си политически  и обществени интереси, съм запознат с порочните практики на Столична община. Познати са ми схемите на вземане на решения вследствие на стопанска зависимост на групи в СОС, изнудването на дребния и среден бизнес, липсата на стопанска свобода. Оценявам липсата на стратегия и идеи за разрешаване на проблемите на общината – лошата инфраструктура, липсата на връзка между различните части на града, липсата на наредби по приетия общ устройствен план на града и в крайна сметка – отказът от прилагане на действащите устройствени планове. Планира се “на парче” по поръчка на конкретни инвеститори без осигуряване на съответните експлоатационни мощности, законът е заменен от ad hoc заповеди за т.нар. “частични изменения”. Основен проблем според мен е липсата на законност и предвидимост в градоустройственото планиране. Особено тежък конкретен проблем е непрозрачността при включването на земеделски земи в границите на населените места, което поставя дребните поземлени собственици в неравностойно положение спрямо инвеститорите на големи проекти и ги принуждава да продават земите си.  

 

3) Моето мнение е, че позицията на ДСБ по проблемите на управлението на СО е правилна, но не достатъчно твърда и ясна. Общинските съветници от партията са пасивни в общуването си с гражданите и техните организации – локални, екологични, професионални. Позицията по отношение на кмета и администрацията му е често щадяща, радикалното послание за промяна на управлението да се свързва с представители на други партии. ДСБ беше създадена от граждански натиск срещу статуквото в София, срещу  съюза между властта и групировките. Днешният кмет на София е свързан както с икономически групировки, така и с представители на “модела Софиянски – Антоан Николов”. Естествено е ДСБ да има категорична позиция срещу управлението на общината, скрепена с ясна програма за радикални реформи на този модел. Ако мнозинството в СОС се съхрани, ДСБ трябва да бъде основна и категорична опозиционна сила в съвета, която да организира около себе си гражданите, недоволни от непрозрачното и некадърно управление, както и граждански организации и засегнати професионални групи и гилдии.


Категория: Политика
Прочетен: 3448 Коментари: 5 Гласове: 0
Последна промяна: 31.08.2007 14:15
"Прозрачност и предвидимост" - това не са просто думи.

Всеки гражданин има право на предварителна, изчерпателна и подкрепена с експертно становище информация за актовете на администрацията, които го засягат, нали?
Всеки гражданин има право и на позиция по тези актове, по възможност в рамките на сериозен дебат преди влизането им в сила.

Аз, като гражданин на София, не получавам никаква информация, коя улица, кога и ЗАЩО попада в "синя зона", а коя - не.

Слава Богу, в България има Закон за достъп до обществена  информация:


До:        Кмета на Столична Община
Копие: Председателя на Столичния            Общински Съвет

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От проф. Венко Бешков, в качеството си на председател на ПП “Демократи за силна България”-София, район “Средец”.

 

Адрес за кореспонденция: ДСБ-Средец, ул. Иван Вазов №15, 1000 София.

 

По чл. 24 във връзка с чл. 13 ал.1 от ЗДОИ

 

            Уважаеми г-н Кмет,

             

Като председател на най-влиятелната политическа партия на територията на СО, район “Средец”, изразявам загрижеността и тревогата на гражданите на района от липсата на прозрачност, планиране и обществено обсъждане на решенията във връзка с нормите за паркиране на ППС на територията на градска зона “Център” по смисъла на чл. 2 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична Община /НОДТСО/.

 

Представители на администрацията на СО неколкократно обявиха в медиите, че предстоят изменения в действащата нормативна уредба, по силата на която достъпът в градска зона «Център» ще се осъществява чрез абонаментен винетен стикер, а живеещите в тази зона ще плащат годишна такса за правото да паркират собствените си автомобили в близост до домовете си.

 

Същевременно, постоянно се вземат решения за изменения и допълнения на списъка на улици, площади и паркинги общинска собственост, на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона” по смисъла на чл. 45 ал.4 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична Община. Тези решения не се обявяват предварително, не се обсъждат публично и не се аргументират съобразно с обективни критерии.

Без да се противопоставяме по принцип на мерките за регулиране на паркирането в зона «Център», сме убедени в нуждата от прозрачност и предварително обсъждане на конкретните решения.

 

Въз основа на изложеното и на основание на чл. 13 от ЗДОИ, желаем да получим следната служебна обществена информация:

 

1. Проекти за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична Община, ако такива са внесени за обсъждане в администрацията на СО или СОС.

 

2. Проекти за решения за изменения и допълнения на списъка на улици, площади и паркинги общинска собственост, на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона” по смисъла на чл. 45 ал.4 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична Община.

 

3. Методология и критерии, въз основа на които администрацията на СО предлага проектите за решения по предходната точка и оценява целесъобразността на разширяване на териториите с режим «Синя зона».

 

гр. София

17.08.2007г.

 
С Уважение:  ...........................................

                      


                                                                                     

 

 

 

Категория: Политика
Прочетен: 3389 Коментари: 2 Гласове: 0
Това е въпрос който стои не толкова пред всяка партия, колкото пред всеки гражданин, пред всеки от нас.
Това е същностен избор, който мотивира множество наши решения.

И тъй като моето решение (окончателно взето вчера) е да се включа в кампанията на "Демократи за силна България" като кандидат за общински съветник, се чувствам длъжен да споделя вижданията си по този въпрос. Ще го направя с един текст, който е по-скоро емоционален, отколкото експертен. Такава е и мотивацията ми:


В навечерието на местните избори, ДСБ е изправена пред два твърде сериозни риска,   които мнозина  не оценяват:
  • Да допусне предстоящото й участие в изборите да бъде отразено от медиите единствено през призмата на преговори, коалиции и обединения в «дясното» блато и
  • Да се яви пред избирателите с видима цел постигането на власт чрез синекурни политически позиции и разнообразни съюзници и партньори, но без ясна и разбираема политическа идея за промяна на статуквото в местното самоуправление.

 

 «Десният» коалиционен водевил вече започна, с активното участие на посрещнатия с доста необоснован оптимизъм нов лидер на СДС в поддържащата мъжка роля и безспорната звезда на жанра – генерал Бойко – в ролята на ощипаната мома. Сред смях и закачки, политически куриози и страстни пазарлъци, това театро прикрива мрачната действителност зад кулисите. А там феодалната олигархия, обединила червени барони, сини «предприемачи» и експерти по «усвояване» от ДПС, разпределя ресурси и влияние за десетилетия наред, узаконява едно статукво, в което на независимите граждани, на дребните собственици, на политически необвързания бизнес е отредена ролята на мълчаливи крепостници на господарска нива.

 

Докато това статукво крепне, няма среден път между реформите и подкрепата за олигархията, няма «златна среда» в която хем да сме принципни, хем да осигурим на «нашите хора по места» достъп до някоя друга секретарска позиция в общината. В интерес на истината, чух силни и резонни гласове в подкрепа на една по-мека, гъвкава позиция. «Знаете ли колко власт дава секретарската позиция?» - казваше единият глас. И беше съвсем прав. «Ако им се противпоставим остро, ще ни смачкат, нашите хора бял ден няма да видят» - казваше другият. И също беше прав.

 

И тук опираме до същността на реформаторската политика, до посланието за реформи в местната власт. Нашата цел е общество, в което секретарската позиция НЕ носи никаква власт, а само тежка и отговорна работа срещу прилично възнаграждение. Нашата цел е общество, в което никой, при никакви условия не може да бъде «смачкан» заради политическите си позиции, общество в което «белият ден» на дребния бизнес не зависи от кмета и секретаря, а от ръцете и акъла на самия предприемач.

 

Мечти, ще ми отговорят. Идеализъм. Но политиката трябва да дава на хората точно това – хоризонти и идеали, за които си струва да се  бориш и да мечтаеш. Ако приемем стремежа към секретарски места за достойна перспектива, а страха от олигархията за разумен избор, тогава никой няма полза от съществуването ни. Никой, освен секретарките, де. Нашите.


Всичко, към което се стремим, е власт на светло.

Прозрачност и публичност – всеки проект, всяко обсъждане, всяко решение да се публикува в интернет.

Законност – всяко решение да бъде основано на действащите норми, били те екологични, градоустройствени или стопански, а не нормите да се нагаждат и изменят ad hoc според предварително (под)платени решения.

Сигурност – но не просто сигурността да не бъдеш нападнат на улицата (тя е в компетенциите на МВР, с извинение), а сигурността, че твоите права, твоята собственост и твоята работа се подчиняват на същите публични норми, на които се подчиняват и тези на съседа ти.

Категория: Политика
Прочетен: 15013 Коментари: 41 Гласове: 0
14.08.2007 18:11 - Sic transit gloria mundi
Лидерът на СДС: “Обръчите от фирми” на Доган не са доказани
Сините готови да подкрепят ДПС в Кърджали

Какво да й коментираш на тази новина.

За едни очаквана, за други - изненада. Факт, преди всичко. Междувременно се разбра, че двете клики преговарят "не само в Кърджали"...

Вместо коментар, кратка фотогалерия:

image

image

Май се оформя доста широк приятелски кръг, дали ще ги събере трапезата ... Да вземат да свалят портретите от стената, че ме срам да ги гледам. Останалото го е казал Templar - ПРОЧЕТЕТЕ ГО!

Ама ... някой нещо беше казал за опозицията. Не е тя за всяка уста залък...

Портрет на победителя:

image

Портрет на големия губещ:

image
Категория: Политика
Прочетен: 4437 Коментари: 11 Гласове: 0
Последна промяна: 16.08.2007 13:33
<<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: thehobbit
Категория: Политика
Прочетен: 662175
Постинги: 186
Коментари: 1376
Гласове: 2384
Архив
Блогрол